Kategoria: Bez kategorii

Wybór wyboru

Zachęcamy do przeczytania, wypełniania i podpisywania załączonego pisma oraz składania go w swoich gminach. Jeżeli Pani/ Pan to zrobi, to, jeśli wójt/burmistrz nie udostępnia danych Poczcie, złożenie pisma utwierdza go w przekonaniu o tym,...

Symbole do użycia na marszu kobiet.

W związku ze zbliżającymi się protestami kobiet, umieszczam tu i zachęcam do korzystania podczas protestów z zamieszczonych tu symboli. Kojarzą się dobrze a nie da się oskarżyć nikogo kto ich używa o użycie symbolu...