Miesięczne Archiwum: Kwiecień 2020

Wybór wyboru

Zachęcamy do przeczytania, wypełniania i podpisywania załączonego pisma oraz składania go w swoich gminach. Jeżeli Pani/ Pan to zrobi, to, jeśli wójt/burmistrz nie udostępnia danych Poczcie, złożenie pisma utwierdza go w przekonaniu o tym,...